Algemene gegevens

Stichting BigFest is gevestigd op Koudekerkseweg 4, Biggekerke en heeft als oprichtingsdatum 12 December 2018 en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73315753 en RSIN 859456560.

Visie

De sociale cohesie en interactie vergroten bij de inwoners van Walcheren door middel van een muziekfestival.

Wat we doen (onze missie)

Stichting BigFest organiseert het festival BigFest(de tweede zaterdag in September) en probeert daarmee binnen verschillende doelgroepen en hun budget de sociale cohesie en interactie te vergroten op Walcheren.

Doelstelling

Het festival Bigfest heeft ten doel het organiseren van een laagdrempelig eendaags festival voor jong en oud, voor alle inwoners van Walcheren. Dit wordt uitsluitend georganiseerd door vrijwilligers. .

Bestuurders

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden;

Ab Gideonse - Voorzitter

Corina de Visser - Penningmeester

Marco Bimmel - Secretaris

Danny de Visser - Bestuurslid

Vacant - Bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor gemaakte onkosten die verband houden met hun bestuurswerk. Enkel directe, gedeclareerde kosten worden vergoed.

Beleidsplan

Download hier ons beleidsplan.